Twin-Spin
Video

Min upplevelse av Twin Spin

Översikt Spelautomaten Twin Spin

Det finns många nya spelautomater som lanseras med jämna mellanrum på online casinon. Twin Spin lanserades för cira 6 månader sedan men är fortfarande en favorit hos mig.

Twin Spin är en modern spelautomat som har en retro känsla med sina olika vinstikoner och sin coola layout.

Första gången jag spelade Twin Spin så kändes det som om jag var på en resa igenom casino historien vilket jag och mitt casinointresse uppskattade. Det jag gillar mest är Twin Spins retro ikoner i form utav klocker, sjuer samt diamanter och bokstäver vilket bringar mig tillbaka till den klassiska casino känslan som inte längre finns på så många casinon.

Vad som gör Twin Spin till en extra rolig spelautomat är att den har en funktion som kallas för Twin Rell. Den här funktionen gör så att man kan vinna stora vinster i och med att Twin Rell funktionen binder samman de olika hjulen. Ju fler hjul som binds samman desto större vinster får man eftersom att fler vinstikoner matchar. Den som vill ha free spins på detta roliga spel kan kolla in hemsidan casinosnurr.com. Där finns en massa gratis snurr att ta del utav!

En närmare analys av spelautomaten

Som jag tidigare berättade så är känslan när man spelar Twin Spin väldigt old school vilket jag menar på ett positivt sätt. Vad jag även gillar är att det klassiska är blandat med det moderna så som Twin Reel funktionen men även att grafiken och de små ljudeffekterna.

Ett flertal gånger har jag haft tur och fått så att 4 hjul låser sig men det är något som inte händer allt för ofta. När många hjul låser sig så ger det oftast dig en storvinst, megavinst eller en supervinst vilket alltid är härligt!

Bonusfuktionen i Twin Spin

Funktionen som jag berättade om heter Twin Reel och kan låsa 2-5 hjul samtidigt vilket möjliggör stora vinster. Bonusfunktionen aktiveras slumpmässigt och varje snurr är alltid unikt.

En specialfunktion gör att 2 hjul börjar med att vara låsta men allt eftersom spelautomatens hjul snurrar så kan även fler hjul låsa sig och upp till fem stycken hjul kan låsas samtidigt i ett snurr.

megavinst-twin-spin

Jag ger Twin Spin 4 av 5 stjärnor och hoppas på att efter ni läst min korta recension kan värdera om spelautomaten är något för er eller inte.

Notis

Marknadsöversikt av hjälpmedel till äldre personer

Inledning: Behovet av hjälpmedel blir allt större

I Sverige och övriga Europa blir den äldre befolkningen allt större tack vare att vi lever allt längre samt utbudet av hjälpmedel blir allt fler. De äldre i Sverige väntas öka både i antal och också andel av befolkningen. Idag är 1,6 miljoner personer över 65hjälpmedel-stockholm

Samhället kommer att förändras i den inriktningen att man som äldre mer och mer får
klara sig själv (här kommer anhöriga att få en viktig roll) i exempelvis hemmet eller om man bor i någon form av äldreboende. De hjälpmedel man behöver i form av tjänster och/eller produkter får man till större delen bekosta själv och/eller få hjälp av ex. släktingar och då oftast av sina barn.

Tilldelning av hjälpmedel sker idag via landstingen i en sk ”biståndsbedömning” där hjälpmedel kan ”förskrivas” till den äldre personen. Detta innebär att kostnaden för hjälpmedel betalas av samhället.

Ett enklare hjälpmedel har en kostnadsnivå på ca 250 kronor. Fler och fler landsting har slutat att betala hjälpmedel upp till denna kostnadsnivå.

Marknadsöversikt: Hjälpmedel som det ser ut idag

De företag som idag säljer produkter som kallas hjälpmedel är företag som i sitt utbud har alltifrån designade burköppnare till kryckor. Man arbetar till stor del mot institutioner som exempelvis Landsting, sjukhus, äldreboende osv.

En viss försäljning av hjälpmedel sker till privatpersoner som då är äldre personer.

Men den övervägande försäljningen av hjälpmedel är Business to Business (B to B) och hjälpmedel-levamerdå till offentlig finansierad verksamhet.

Då marknaden i sig präglas av vård och omsorg samt en stor del av kunderna tillhör offentlig verksamhet så präglas branschens företag att deras ”image” har ett intryck av vård och sjukhus.

Marknadsöversikt hjälpmedel övriga världen (övergripande)

  • Europa: Generellt är det att ju längre söderut man kommer ju mer av hjälpmedlen får betalas ur egen plånbok. I Tyskland så subventioneras en stor del av hjälpmedlen. I England så betalas en stor del direkt av slutkonsumenten
  • USA: Här får den enskilda individen stå för i princip alla kostnader. Viss del av försäkringar etc kan ha upplägget att hjälpmedlen bekostas av dessa
  • Japan: Har en mycket stor del av befolkningen som är äldre varför man kommit långt på vissa områden. Ett exempel är att man ofta har offentliga toaletter som tvättar och torkar i underlivet vilket underlättar betydligt för många äldre. Denna produkt utveckling har till viss del att göra med att man har en stor del äldre befolkning men det största skälet är kulturellt (renlighet)

Leverantörskategorier/säljare av hjälpmedel

Stora företag

Branschens största aktör är Etac som även finns i Tyskland, England etc. Etac har egen hjälpmedel produktion och ca 700 anställda samt omsätter i hela världen 1,3 MDR. Övriga stora företag i bransche har en omsättning på 10-20MKR med 10-20 anställda. Dvs klart mindre än Etac.

Etac och ett fåtal till av dessa företag har egen produktion. Alla företag säljer sina egna och andras produkter.

Exempel på några stora hjälpmedel företag

  • ETAC : (fd RFSU rehab) som ingår i Axel Jonsson koncernen har ett samarbete med SPF (Sveriges pensionärsförening) och med dem skickat ut sin katalog med produkter för äldre. ETAC har förutom en säljorganisation etc. även Terapeuter anställda. ETAC är omsättningsmässigt störst samt har den mest ”moderna” framtoningen.
  • Varsam: Företag med samma upplägg som ETAC. Har butik i Örebro, Västerås samt en nyöppnad i Stockholm.
  • Uriform: Företag med samma verksamhet som Varsam. Har butik Stockholm
  • Hjälpmedel centralen: Landstingets organisation för hjälpmedel. I landstinget i Linköping så finns bl a en hjälpmedelsbutik där produkter kan köpas. Hjälpmedelcentralen och hjälpmedelsbutiken vänder sig främst till professionella användare

Mindre företag

Dessa kan vara företag som säljer egen utvecklade hjälpmedel produkter, har agenturer för utländska företag, är ex. terapeuefter vars huvudverksamhet är vårdtjänster men man säljer via webben en del produkter osv. Företagen kan vara enmansföretag, drivas på fritiden etc

Dessutom finns det ”halvkommersiella” företag som säljer hjälpmedel men ägs av organisationer som ex. IRIS som är en organisation för synskadade.

Generellt så uppfattas marknadstillväxten så pass stor så man ser inte varandra som några större konkurrenter bl a då man säljer egna och varandras produkter. ”Det finns plats för alla” som en av de större aktörerna har uttryckt det.

Köpare/kunder av hjälpmedel

Kunderna är till stor del institutioner inom offentlig verksamhet. Hjälpmedlen är helt eller till stor del subventionerade till den slutliga kunden (brukaren)

En mindre del är privatpersoner och då äldre personer som köper via Landstinget, äldreomsorgen, i butik eller direkt via postorder samt till mindre del via webben.

Försäljningskanaler

Stora företag

Dessa har egna säljkårer som bearbetar marknaden. Förutom detta så har man även en webbhandel och postorderverksamhet till såväl företag/organisationer som privatpersoner. Postorderverksamheten är den klart största då det gäller försäljning till privatpersoner som då är äldre. Skälet till detta är att äldre personer generellt inte har samma Internet mognad som yngre personer. Några av de större företagen har också egna butiker där man säljer sina och andras produkter.

Mindre företag

Har oftast en försäljning av hjälpmedel via webben och till viss del postorderverksamhet. En hemsida som säljer hjälpmedel är levamer.se som har ett stort utbud av produkter.

hjälpmedel-levamer

Som tidigare nämnts så finns det en stor spridning bland de olika företagsformerna. Alltifrån enstaka produkter som säljs, organisationer som kan få offentligt stöd för sin verksamhet, uppfinnare med egenutvecklade produkter etc.

Butiker

En del av de stora företagen har egna butiker. Exempelvis Varsam och Etac. Förutom detta så finns det ”shop in shop” (Sakta butiken som är en del i Barnvagsnbutiken) samt renodlade hjälpmedel butiker som Uriform. Vissa landsting samt kommuner har butiker där de säljer hjälpmedel

Det finns ingen större rikstäckande kedja utan som mest så har samma företag ca 3-4 butiker.

Övriga försäljningskanaler

I dag så säljs en viss del av som kan betraktas om hjälpmedel där målgruppen är äldre via Apoteken (ex. stödstrumpor).

Det finns hjälpmedel att köpa på Claes Olsson, Rusta, Åhlens etc men kallas då inte hjälpmedel samt att markandsföringen av dessa inte direkt riktar sig till äldre personer.

Produktutbud

Stora företag

På webben och i sina kataloger så presenteras varorna som hjälpmedel, vilket är branschbegreppet. Här blandas det friskt mellan ”vuxenblöjor” och designade korkskruvar. Målgruppen för katalogerna är främst riktade till professionella köpare som ex. landsting och vårdhem och inte till slutkunden dvs den äldre ”brukaren”.

Mindre företag

Som tidigare nämnts (se Försäljningskanaler, Mindre företag) så är det en stor spridning på företagsformer och produkter inom denna kategori.

Marknadens förändring

Då de sk enkla hjälpmedel, vars kostnad är ca 250kr ”förskrivs” idag dvs bekostas av Landstinget. Dessa kommer framöver att betalas direkt av den enskilde individen. Detta ställer nya krav på marknadens aktörer.

Dels så behöver man framöver sälja direkt till slutkonsumenten dvs den äldre personen och inte som idag via exempelvis stora upphandligar via Landstinget.

Marknadsföringen måste anpassas till privatkonsumenten. Här kanske det behöver målgruppsanpassas på ett annat sätt än vad man gör idag. Exempelvis så har en 65 åring helt andra behov än en 95 åring vilket man inte idag tar hänsyn till. De anhöriga kan bli en ny målgrupp för marknadsföringen då samhället ej längre har tillräckliga resurser att ta hand om de äldre.

De större aktörerna håller på att förbereda sig för en förändring av marknaden. Exempelvis så tas koncept fram för försäljning av hjälpmedel i detaljhandeln etc. Vilket är ett nytt sätt att agera då det idag inte finns några andra större kanaler som säljer hjälpmedel en de idag etablerade aktörerena vars kärnverksamhet är hjälpmedel.

Vidare så har riskkapitalister ”gått in” i några av dessa företag vilket visar på att man ser en potential i denna marknad.

 Det är lite vad jag jobbar med nu hoppas det var intressant! – RNS7.com